Privacy Policy

Het team van Leukemoeders.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Voor alle duidelijkheid wordt in dit document onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op gebruikers van Leukemoeders.nl die in de database ingeschreven staan, als op bezoekers van de website Leukemoeders.nl die zich niet bij de website hebben aangemeld. Dat is waarom wij je aanraden deze informatie aandachtig door te nemen. Mocht je hierna nog vragen hebben, stuur dan even een mailtje via de contact pagina van de website.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Leukemoeders.nl verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Leukemoeders.nl. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de pagina's die je bezoekt en cookies.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Leukemoeders.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Leukemoeders.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Leukemoeders.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Leukemoeders.nl.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Leukemoeders.nl account.

Doeleinden

Leukemoeders.nl zal de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • - om met jou te communiceren over Leukemoeders.nl en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van  Leukemoeders.nl;
  • - om SingleParent.nl aan te passen aan jouw wensen en behoeften;
  • - ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Gebruik door  Leukemoeders.nl

We begrijpen dat je als gebruiker van SingleParent.nl geen behoefte hebt aan een constante stroom van mails, daarom zal het team van SingleParent.nl je slechts in bijzondere gevallen op de hoogte stellen van ontwikkeling in het kader van SingleParent.nl. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de Automatisch Gegenereerde Gegevens ook je IP-adres. Leukemoeders.nl legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Leukemoeders.nl wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Leukemoeders.nl gebruikt de Automatisch Gegenereerde Informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

BabyBaby