Postnatale Depressie

Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Als zwangere en als jonge moeder maak je in korte tijd veel veranderingen door. Lichamelijk en hormonaal, maar ook emotioneel en sociaal. Je staat opeens voor een nieuwe grote verantwoordelijkheid en de baby vraagt veel zorg. Het is geen wonder dat veel vrouwen moeten wennen aan deze verandering en dat kan gepaard gaan met de nodige emoties.

Postnatale Depressie

Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Als zwangere en als jonge moeder maak je in korte tijd veel veranderingen door. Lichamelijk en hormonaal, maar ook emotioneel en sociaal. Je staat opeens voor een nieuwe grote verantwoordelijkheid en de baby vraagt veel zorg. Het is geen wonder dat veel vrouwen moeten wennen aan deze verandering en dat kan gepaard gaan met de nodige emoties.

Moedergevoelens

Moedergevoelens laten vaak nog even op zich wachten. Jij en je kind moeten nog aan elkaar wennen. De relatie met je partner kan ook drastisch veranderen in deze tijd. Je moet elkaar opnieuw leren kennen als ouders. Je moet je eigen rol weer hervinden. Je bent meer dan alleen moeder. Hoe pak je langzaam aan je leven naast het moederschap weer op? Hoe ga je om met slaaptekort en vermoeidheid? Hoe ga je om met beginnende angstgevoelens en eenzaamheid? Het zijn vragen die alle 'nieuwe' moeders zich vroeg of laat afvragen en gevoelens waar alle 'nieuwe' moeders in meer of mindere mate doorheen gaan.

Het kan echter ook zijn dat de negatieve gevoelens zo sterk overheersen dat je er angstig van wordt of depressieve gevoelens krijgt. Bij de meeste vrouwen blijft het bij de bekende ‘babyblues’, maar er is ook een grote groep vrouwen die psychische klachten ontwikkelen die niet zomaar overgaan. Deze gevoelens kunnen lang aanhouden als er niets aan gedaan wordt. Met alle gevolgen van dien.

Blijf er dus niet alleen mee lopen, maar praat erover. Ook als je nog zwanger bent. Hoe eerder je er bij bent, hoe meer je postpartum (postnatale) klachten kan voorkomen.

Mamazorg kan je hierbij helpen

  • Je behoefte aan een steuntje in de rug;
  • Wil je je gevoelens delen met een ervaringsdeskundige;
  • Heb je duidelijke psychische klachten waarmee je geholpen wilt worden;
  • Wil je juist een postpartum depressie voorkomen.

Je kan er terecht met je vragen en je zorgen, je angsten en je somberheid. Je krijgt hulp bij het zoeken naar de oorzaken van je klachten, wat ze in stand houden en naar de oplossingen ervan. 'Vastgeroeste denkpatronen' worden in een nieuw jasje gestoken, nieuwe vaardigheden geoefend en steun gemobiliseerd. Ook is het nu mogelijk om mee te doen aan groeps-gesprekken waar je openlijk je verhaal kan delen met andere zwangere vrouwen of andere 'nieuwe' moeders en waar je hulp krijgt bij het omgaan met je klachten.

Terug naar home
BabyBaby